Denmark Bar Associations


Denmark Bar Associations

  • Advokat Sam Funded,

    Advokatsamfundet arbejder for både advokater, borgere og samfundet. Vi varetager advokatstandens interesser og arbejder for en central placering af advokater i samfundet. Vi fører tilsyn med advokaterne, så klienterne og deres penge behandles ordentligt. Desuden står vi vagt om retssikkerheden, bl.a. ved at deltage aktivt, når nye love bliver til.

Europe Bar AssociationsFind a Lawyer

Find a Local Lawyer